สถานีวิทยุสมัครเล่นคลับสเตชั่น E27AF

 

Digital Mode Software

 • Ham Radio Deluxe
 • JT65
 • MMSSTV
 •  

  Interface

 • http://www.hs8jyx.com/html/sstv.html
 • http://e22rbv.blogspot.com/2014/10/interface-digital-mode-yaesu-1.html
 • http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=80725.0
 • http://e21izcmorse.blogspot.com/2015/11/kf1i-scif001-soundcard-interface-for.html
 • http://e22rbv.blogspot.com/2014/09/interface-cwsstvrttypsk.html
 • http://hs8jyx.blogspot.com/2012/07/interface-digital.html
 • http://wa8lmf.net/ham/tonekeyer.htm
 • http://www.n6na.org/nets/sstv-net
 •  

  Coxial Switch

 • http://kk1l.com/kk1l_2x6switch/
 •  

  Operate by HS3QQS