สถานีวิทยุสมัครเล่นคลับสเตชั่น E27AF

 

สามารถติดต่อ E27AF ในโหมด Digital

ความถี่ ประเภทการสื่อสาร
144.4125-144.4375MHz SSTV, PSK
144.3900MHz APRS

** ส่งสัญญาณในช่วง Fieldday 2016 Contest ด้วยนะครับ


ขอรับ eQSL Card

 

เครื่องมือในการเล่น Digital Mode

ความเป็นมา

 

เว็บใหม่

 

Operate by HS3QQS
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ HS3AK